0

0 HEM    0 MÅL     0 VERKSAMHETSPLAN     0 BILDER    0 ANSÖKAN OM PLATS    0 KONTAKTA OSS


Ansökan om plats
 
Du behöver ansöka om plats hos oss via kommunens gemensamma ansökningssystem.
Logga in i ”Min barnomsorg” på stockholm.se >>  och följ instruktionerna.
Där kan du sen följa din ansökan, se ditt barns köplats, tacka ja eller nej till plats.

Du kan dessutom fylla i och skicka anmälningsblanketten nedan.
Vi lämnar alltid ett svar på att ansökan har kommit
fram och ser till att du då blir kontaktad för kövisning och övrig information om oss.
 
ANSÖKNINGSBLANKETT  >>
 
Lediga platser ska fördelas enligt denna ordning enligt Stockholm stad:
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.
Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering,
det vill säga äldre barn går före yngre.