0

0 HEM    0 MÅL     0 VERKSAMHETSPLAN     0 BILDER    0 ANSÖKAN OM PLATS    0 KONTAKTA OSS


Ansökan om plats
 
1) Fyll i och skicka anmälningsblanketten nedan till oss. Vi lämnar alltid ett svar på att ansökan har kommit
 fram. Kriterierna är syskonförtur, närhetsprincipen (i första hand alla som tillhör sköndal 
intagningsområde) och ködatum. 
 
ANSÖKNINGSBLANKETT  >>
 
2) Du behöver även ansöka om plats hos oss via kommunens gemensamma ansökningssystem. Logga in
 i ”Min barnomsorg” på stockholm.se >> och följ instruktionerna. Där kan du sen följa din ansökan, se
 ditt barns köplats, tacka ja eller nej till plats
 och rangordna dina val.